Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Przykłady rysowania wykresów sił wewnętrznych w układach płaskich, statycznie wyznaczalnych:

Wykresy w belkach prostych z obciążeniem trójkątnym
Wykresy w belkach gerbera
Wykresy w ramach płaskich
Wykresy w ramie z prętem ukośnym