Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Hanna Weber


Telefon służbowy: +48 91 449 43 98

Adres e-mail: weber@zut.edu.pl

 


Pokój 225

Treść niniejszej strony internetowej oraz materiałów na niej prezentowanych i udostępnianych jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie. Żadna część niniejszej strony oraz prezentowanych na niej i udostępnianych materiałów nie może być zwielokrotniana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody autora. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, czy inne wykorzystanie może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.