Mechanika Budowli sem. III S1 - powtarzanie ćwiczeń projektowych


Dla studentów którzy wpisali się na listę chętnych na powtarzanie projektu z mechaniki budowli z sem. III utworzono dwie grupy repetentów. Zajęcia będą odbywać się w piątki w godzinach:
10.15-11.00 - gr. 1
15.15-16.00 - gr. 2
Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona do 17. Prowadzący zajęcia - mgr inż. Krzysztof Wierzbicki. Na listy do poszczególnych grup można się wpisać w środę 11.10.17r. w godz. (8.15-12.00) i czwartek  12.10.17r. (8.15-11.00) w gab. 225 lub w piątek u prowadzącego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Mechanika Budowli sem. IV S1  - grupa pościgowa z  ćwiczeń projektowych


Zajęcia dla grupy pościgowej będą odbywały się w piątki w godz. 16.15-17.45 od dnia 20.10.17r. przez osiem kolejnych tygodni. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Prowadzący zajęcia mgr inż. Krzysztof Wierzbicki

Mechanika Budowli sem. IV S1  - grupa pościgowa z  wykładów


Wykłady dla grupy pościgowej będą odbywały się w piątki w godz. 14.00-15.30 od dnia 20.10.17r. przez osiem kolejnych tygodni. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wszystkie osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń, ale nie posiadające zaliczenia egzaminu mogą dołączyć do powyższej grupy, pod warunkiem zgłoszenia się w dziekanacie i uiszczenia opłaty za powtarzanie wykładu. Planowany pierwszy termin egzaminu za ok. dziesięć tygodni.  Prowadzący zajęcia dr inż. Hanna Weber.