Tematy projektów i dane obowiązujące w sem. letnim roku akademickiego 2016/2017:

 Ćwiczenie projektowe nr 1 - treść  - termin oddania projektu 27 marca 2017r. - grupa 1A, 2A
Ćwiczenie projektowe nr 1 - dane

 Ćwiczenie projektowe nr 2 - treść  - termin oddania projektu 03 kwietnia 2017r. - grupa 1A, 2A
Ćwiczenie projektowe nr 2 - dane
Ćwiczenie projektowe nr 2 - schematy

 Ćwiczenie projektowe nr 3 - treść  - termin oddania projektu 08 maja 2017r. - grupa 1A, 2A
Ćwiczenie projektowe nr 3 - dane

 Ćwiczenie projektowe nr 4 - treść  - termin oddania projektu 05 czerwca 2017r. - grupa 1A, 2A 
Ćwiczenie projektowe nr 4 - dane
Uwaga termin oddania ostatniego projektu jest jednocześnie terminem kolokwium nr 3