Ćwiczenia projektowe:
- Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Opuszczenie 20% zajęć powoduje brak klasyfikacji z przedmiotu.
- Aby otrzymać ocenę pozytywną z przedmiotu należy:  
a) uzyskać ocenę pozytywną z dwóch kolokwiów,
b) przygotować i przedstawić prezentację na jeden z zadanych tematów.
 Program ćwiczeń projektowych

Wykład:
- Obecność na wykładzie jest obowiązkowa. Opuszczenie 20% zajęć powoduje brak klasyfikacji z przedmiotu.

- Przedmiot kończy się egzaminem. Warunkiem podejścia do egzaminu jest posiadanie oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych.
Program wykładów