Zasady zaliczenia ćwiczeń projektowych z Mechaniki Budowli S1 w sem. III, roku akademickiego 2017/2018:


- obecność na zajęciach obowiązkowa, opuszczenie 4 zajęć powoduje brak klasyfikacji z przedmiotu
- wykonanie w terminie i zaliczenie 5 zadań projektowych,
- uzyskanie ocen pozytywnych z 3 kolokwiów.


Projekty wykonane błędnie zostaną jednokrotnie zwrócone do poprawy z wyznaczeniem terminu ponownego oddania.

Aby móc podejść do kolokwium należy oddać kompletne zadania projektowe obejmujące dany dział:
- kolokwium nr 1 – projekt 1;
- kolokwium nr 2 – projekt 2, 3 i 4;
- kolokwium nr 3 – projekt 5.

Program ćwiczeń projektowych


Zasady zaliczenia wykładów z Mechaniki Budowli S1 w sem. III, roku akademickiego 2017/2018:


- obecność na zajęciach obowiązkowa, opuszczenie 4 zajęć powoduje brak klasyfikacji z przedmiotu
- uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia pisemnego wykładów, które odbędzie się pod koniec semestru.


Program wykładów