Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Semestr zimowy


Literatura
Kratownica - prezentacja na ćwiczenia projektowe w dniach 12.01-16.01,2017r.

Wykład na zajęcia w dniach 09-10.01.2017r.


Zadania do samodzielnego rozwiązania z metody sił - na prośbę studentów.
Odkształcona postać ramy - zadanie z dnia 10.11.2016r.
Wykład z odkształconej postaci ramy - z dnia 17-18.10.2016r.
Wykład nr 3 sem. III, rok akademicki 2015/2016 - odkształcona postać ramy, wstęp do metody sił

Przykłady dodatkowe :
Rozwiązanie układu równań z trzema niewiadomymi -przykład

Zasada Prac Wirtualnych - odkształcona postać ramy

Metoda sił - rozwiązywanie ramy statycznie niewyznaczalnej


Metoda Sił - rozwiązywanie belki statycznie niewyznaczalnej

Rozwiązanie kratownicy statycznie niewyznaczalnej metodą sił

Prezentacje - przykłady obliczeniowe:
Zasada Prac Wirtualnych - odkształcona postać ramy
Metoda Sił - belka z przegubem
Metoda Sił - kratownica

Prezentacje - teoria i przykłady obliczeniowe:
Zasada Prac Wirtualnych - całkowanie graficzne, przykłady obliczeniowe
Zasada Prac Wirtualnych - wyznaczanie możliwych przemieszczeń w ramie na końcu przedziałów 
Zasad Prac Wirtualnych - wyznaczanie przemieszczeń w kratownicy. Wstęp do metody sił.
Metoda Sił - rysowanie wykresów sił wewnętrznych w ramach statycznie niewyznaczalnych. Twierdzenie redukcyjne.
Metoda Sił - rysowanie wykresów sił wewnętrznych w belkach ciągłych.
Metoda Sił - rysowanie wykresów sił wewnętrznych w belkach statycznie niewyznaczalnych z przegubem.
Metoda Sił - wyznaczanie sił wewnętrznych w kratownicach statycznie niewyznaczalnych.

Semestr letni:


Wykład nr 3 - siły T i N z dnia 17.03.2017r.
Literatura
Prezentacje - teoria i przykłady obliczeniowe:
Metoda przemieszczeń - rysowanie wykresów sił wewnętrznych w ramie nieprzesuwnej
Metoda przemieszczeń - rysowanie wykresów sił wewnętrznych w ramie przesuwnej 
Metoda przemieszczeń - rama z dwoma przesuwami
Metoda przemieszczeń - liczenie przemieszczeń w belkach bezpośrednio z układu równań
Linie wpływu w belkach prostych statycznie wyznaczalnych i belkach Gerbera
Linie wpływu w belkach Gerbera c.d. Obciążanie Linii wpływu
Przykłady :
Metoda przemieszczeń - rozwiązywanie ramy przesuwnej
Metoda przemieszczeń - rama przesuwna i sprawdzenie twierdzeniem redukcyjnym - prezentacja
Linie wpływu w belkach statycznie niewyznaczalnych
Zadania z linii wpływu belek statycznie niewyznaczalnych

Uwaga! W przypadku słabej widoczności rysunków w przykładach poprzez przeglądarkę, pliki należy pobrać i otworzyć za pomocą programu do czytania dokumentów pdf., wówczas jakość będzie prawidłowa.