Zasady zaliczenia wykładów z Mechaniki Budowli N1 w sem. III, roku akademickiego 2017/2018:


- obecność na zajęciach obowiązkowa, opuszczenie 20% zajęć powoduje brak klasyfikacji z przedmiotu,
- przedmiot kończy się egzaminem w sesji zimowej. Warunkiem podejścia do egzaminu jest posiadanie oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych i audytoryjnych.

Program wykładów

Zasady zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych z Mechaniki Budowli N1 w sem. III, roku akademickiego 2017/2018:


- obecność na zajęciach obowiązkowa, opuszczenie 20% zajęć powoduje brak klasyfikacji z przedmiotu,
- zaliczenie pozytywnie dwóch kolokwiów.

Program ćwiczeń audytoryjnych

Zasady zaliczenia ćwiczeń projektowych z Mechaniki Budowli N1 w sem. III, roku akademickiego 2017/2018:


- obecność na zajęciach obowiązkowa, opuszczenie 20% zajęć powoduje brak klasyfikacji z przedmiotu
- wykonanie w terminie i zaliczenie 3 zadań projektowych.
Projekty wykonane błędnie zostaną jednokrotnie zwrócone do poprawy z wyznaczeniem terminu ponownego oddania.


Program ćwiczeń projektowych