Terminy konsultacji w sesji jesiennej roku akad. 2016/2017 :
 uwaga! Zmiana terminu konsultacji
 12.09.2017r. (wtorek)   w godz. 1200-1300


Uwaga!!!!


Na liczne prośby studentów studiów S1 posiadających zaliczenie ćwiczeń projektowych z Mechaniki Budowli z sem. III, w dniu 16.09.2017r. o godz. 9.00 w sali 302 odbędzie się ostateczny termin poprawkowy zaliczenia wykładów z sem. III. Warunkiem podejścia do tego terminu jest posiadanie oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych z sem. III + wpis na listę (do czwartku 14-go do godz. 10-tej).