W zakładkach po lewej stronie można znaleźć treści i dane do ćwiczeń projektowych obowiązujących na studiach stacjonarnych, w semestrze letnim, roku akademickiego 2017/2018.