W zakładakch po lewej stronie można znaleźć treści i dane do ćwiczeń projektowych obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
w semestrze zimowym, roku akademickiego 2016/2017.