W zakładkach po lewej stronie można znaleźć treści i dane do ćwiczeń projektowych obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w semestrze zimowym, roku akademickiego 2017/2018.