Mechanika Budowli S1 rok II, sem. IV:

Termin zerowy egzaminu:
15.06.2018r. (piątek) godz. 15.30 sala 302
Warunkiem podejścia do egzaminu jest wpis na listę, posiadanie zaliczeń wszystkich form przedmiotu (L i P) i min. 75% frekwencja na wykładzie.


Terminy egzaminów w sesji :

25.06.2018r.
(poniedziałek
) godz. 9.00 - I termin podstawowy,
29.06.2018r. (piątek) godz. 9.00 - II termin podstawowy/ I termin poprawkowy,
Zapisu na egzamin w dniu 29.06.2018r. można dokonać drogą mailową do środy 27.06.2018r. do godz. 20.00. Późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane. Z powodu usunięcia rezerwacji sali przez administrację wydziału w dniu 29.06.2018r., w przypadku dużej liczby zgłoszeń egzamin odbędzie się w dwóch turach - 9.00 i o 12.00, obowiązuje kolejność wpisów.

07.09.2018r. (piątek) godz. 10.00 - II termin poprawkowy/ II termin poprawkowy,
13.09.2018r. (czwartek) godz. 10.00II termin poprawkowy.
Podział na sale w dniu egzaminu.

Warunkiem podejścia do egzaminu jest wpis na listę i posiadanie zaliczeń wszystkich form przedmiotu (L i P).
Studenci, którzy w sem. IV roku akademickiego 2017/2018 opuścili więcej niż 25% wykładów mogą skorzystać wyłącznie z trzech terminów egzaminów w sesji (1 podstawowy + 2 poprawki).
Wpis na listę: osobiście w gab. 225 lub mailowo pod adresem: weber@zut.edu.pl - najpóźniej 48h przed rozpoczęciem danego terminu. Zapis mailowy jest ważny po uzyskaniu potwierdzenia o wpisie na listę.