Mechanika Budowli S1 rok II - grupa pościgowa z wykładów z sem. IV:
Terminy egzaminów (każdy student może podejść do egzaminu 3 razy):

05.01.2018r.
(
piątek) godz. 16.00, sala 302 - I termin podstawowy,
12.01.2018r. (piątek) godz. 16.00, sala 422 - II termin podstawowy/I termin poprawkowy,
03.02.2018r. (sobota) godz. 13.30, sala 302 - I termin poprawkowy/II termin poprawkowy,
10.02.2018r. (sobota) godz. 13.30, sala 302 - II termin poprawkowy,
Warunkiem podejścia do egzaminu jest wpis na listę i posiadanie zaliczeń wszystkich form przedmiotu (L i P).
Wpis na listę: osobiście w gab. 225 lub mailowo pod adresem: weber@zut.edu.pl - najpóźniej 48h przed rozpoczęciem danego terminu. Zapis mailowy jest ważny po uzyskaniu potwierdzenia o wpisie na listę.

Mechanika Budowli
S1 rok II sem. III
Terminy pisemnego zaliczenia wykładów:

- podstawowy I grupa wykładowa - 19.01.2018r.
(
piątek) godz. 12.15, podział na sale przed zaliczeniem;
- podstawowy repetenci - 19.01.2018r. (piątek) godz. 16.00, sala 302;
- 02.02.2018r. (piątek) godz. 10.00, sala 302 - I termin poprawkowy
- 09.02.2018r. (piątek) godz. 13.00 sala 302 - II termin poprawkowy,
Warunkiem podejścia do zaliczenia jest wpis na listę i posiadanie wymaganej frekwencji na wykładach.
Wpis na listę: osobiście w gab. 225 lub mailowo pod adresem: weber@zut.edu.pl - najpóźniej 48h przed rozpoczęciem danego terminu.
Zapis mailowy jest ważny po uzyskaniu potwierdzenia o wpisie na listę.


Mechanika Budowli N1 rok II sem. III:
Terminy zaliczeń poprawkowych z ćwiczeń audytoryjnych:

03.02.2018r. (sobota) godz. 13.30, sala 302 - I termin poprawkowy,
10.02.2018r. (sobota) godz. 13.30, sala 302 - II termin poprawkowy,

Terminy egzaminów:

03.02.2018r. (sobota) godz. 13.30, sala 302 - termin podstawowy,
10.02.2018r. (sobota) godz. 13.30, sala 302 - I termin poprawkowy,

17.02.2018r. (sobota) godz. 13.30, sala 302 - II termin poprawkowy,
Warunkiem podejścia do egzaminu jest wpis na listę i posiadanie zaliczeń wszystkich form przedmiotu (A i P).
Wpis na listę: osobiście w gab. 225 lub mailowo pod adresem: weber@zut.edu.pl - najpóźniej 48h przed rozpoczęciem danego terminu. Zapis mailowy jest ważny po uzyskaniu potwierdzenia o wpisie na listę.