Mechanika Budowli N1 rok II sem. IV - egzamin:
17.11.2017r.
(
piątek) godz. 16.00, sala zostanie podana w późniejszym terminie - ostateczny termin poprawkowy.
Warunkiem podejścia do egzaminu jest wpis na listę i posiadanie zaliczeń wszystkich form przedmiotu (L, A i P). Podany termin dotyczy studentów, którzy podchodzili do egzaminów w czerwcu bądź we wrześniu 2017r.

Wpis na listę: osobiście w gab. 225 lub mailowo pod adresem: weber@zut.edu.pl najpóźniej 48 h przed rozpoczęciem danego terminu. Zapis mailowy jest ważny po uzyskaniu potwierdzenia o wpisie na listę.