Warunkiem podejścia do egzaminu bądź zaliczenia jest wpisanie się na listę: osobiście w gab. 225 lub mailowo pod adresem: weber@zut.edu.pl najpóźniej 48 h przed rozpoczęciem danego terminu. Zapis mailowy jest ważny po uzyskaniu potwierdzenia o wpisie na listę.

 Terminy zaliczeń poprawkowych i egzaminów z semestru letniego 2016/2017:
 Mechanika Budowli S1 rok II egzamin (z sem. IV lub z całości dla repetentów):
06.09.2017r.
(środa)
godz. 10.00, podział na sale w dniu egzaminu - I termin poprawkowy/ II termin poprawkowy
13.09.2017r. (środa) godz. 10.00, podział na sale w dniu egzaminu - II termin poprawkowy/ III termin poprawkowy
Warunkiem podejścia do egzaminu jest wpis na listę i posiadanie zaliczeń wszystkich form przedmiotu (L i P).


Na liczne prośby studentów studiów S1 posiadających zaliczenie ćwiczeń projektowych z Mechaniki Budowli z sem. III, w dniu 16.09.2017r. o godz. 9.00 w sali 302 odbędzie się ostateczny termin poprawkowy zaliczenia wykładów z sem. III. Warunkiem podejścia do tego terminu jest posiadanie oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych z sem. III + wpis na listę.

 Mechanika Budowli S1 rok II , gr. 1A, 2A - zaliczenie ćwiczeń projektowych z sem. IV:
04.09.2017r. (poniedziałek) godz. 10.00, sala 302  - II termin poprawkowy.

 Mechanika Budowli N1 rok II sem. IV - egzamin:
09.09.2017r.
(
sobota) godz. 9.00, sala 302 - I termin poprawkowy/ II termin poprawkowy
16.09.2017r. (sobota) godz. 9.00,sala 302 - II termin poprawkowy/ III termin poprawkowy
Warunkiem podejścia do egzaminu jest wpis na listę i posiadanie zaliczeń wszystkich form przedmiotu (L, A i P).

 
Uwaga! Na liczne prośby studentów W dniu 16.09.2017r. o godz. 9.00 odbędzie się ostateczny termin poprawkowy egzaminu z Mechaniki Budowli I z sem. III. Warunkiem podejścia do tego terminu jest posiadanie zaliczenia ćwiczeń projektowych i audytoryjnych z sem. III i uzyskanie zaliczenia wszystkich form zajęć i egzaminu z tego przedmiotu z sem.  IV do dnia 09.09.2017r. + wpis na listę.

Teoria Konstrukcji II N2 rok I sem. II  terminy poprawkowe zaliczenia ćwiczeń:
09.09.2017r. (sobota) godz. 12.30, sala 312 - II termin poprawkowy