Mechanika Budowli S1 rok II - grupa pościgowa z wykładów z sem. IV:
Dodatkowy termin egzaminu :

09.03.2018r.
(
piątek) godz. 14.00, sala zostanie podana w terminie późniejszym
Warunkiem podejścia do egzaminu jest wpis na listę i posiadanie zaliczeń wszystkich form przedmiotu (L i P).
Wpis na listę: osobiście w gab. 225 lub mailowo pod adresem: weber@zut.edu.pl - najpóźniej 48h przed rozpoczęciem danego terminu. Zapis mailowy jest ważny po uzyskaniu potwierdzenia o wpisie na listę.


Mechanika Budowli S1 rok II , sem. III:
Ostateczny termin zaliczenia wykładów :

24.03.2018r.
(sobota
) godz. 10.00, sala 302
Ostateczny termin zaliczenia ćwiczeń projektowych:
24.03.2018r.
(sobota
) godz. 10.00, sala 302
Warunkiem podejścia do zaliczenia jest wpis na listę.
Wpis na listę: osobiście w gab. 225 lub mailowo pod adresem: weber@zut.edu.pl - najpóźniej 48h przed rozpoczęciem danego terminu. Zapis mailowy jest ważny po uzyskaniu potwierdzenia o wpisie na listę.


 Mechanika Budowli N1, rok II, sem. III:
Ostateczny termin egzaminu :

24.03.2018r.
(sobota
) godz. 10.00, sala 302
Warunkiem podejścia do egzaminu jest wpis na listę i posiadanie zaliczeń wszystkich form przedmiotu (A i P).
Wpis na listę: osobiście w gab. 225 lub mailowo pod adresem: weber@zut.edu.pl - najpóźniej 48h przed rozpoczęciem danego terminu. Zapis mailowy jest ważny po uzyskaniu potwierdzenia o wpisie na listę.