Wyniki

Wyniki egzaminu z Mechaniki Budowli N1 z dnia 16.09.17r.
Wyniki kolokwium poprawkowego z Teorii Konstrukcji II N2 z dnia 16.09.17r.:
919 - kolokwium (4,0), teoria (brak)
25369 - kolokwium (konsultacje), teoria (+)

Wyniki zaliczenia poprawkowego wykładów z sem. III z Mechaniki Budowli S1 z dnia 16.09.17r.

Wyniki egzaminu z Mechaniki Budowli S1 z dnia 13.09.2017r.
Teoria Konstrukcji N2 - podsumowanie z uwzględnieniem oddanych popraw projektów
Teoria Konstrukcji N2 - wyniki kolokwium poprawkowego z dnia 09.09.2017r.:
26150 - 5,0
919 - 2,0
25369 - 2,0
Mechanika Budowli N1 - wyniki egzaminu z dnia 09.09.2017r.:
19060 - 3,5
33498 - 3,0
17880 - 3=
34987 - 2,0
16857 - 2,0
6807 - 2,0
7274 - 2,0
38130 - 2,0
15356 - brak zaliczenia projektu w systemie
Mechanika Budowli S1 - wyniki egzaminu z dnia 06.09.2017r.

Wyniki z zaliczenia poprawkowego ćwiczeń projektowych z Mechaniki Budowli z dnia 04.09.2017r. - grupa 1A, 2A

Wyniki z projektów z Mechaniki Budowli oddanych po poprawach:
36541 - projekt 3 -zaliczony
36565 - projekt 2 - konsultacje, projekt 3 - zaliczony, projekt 4 - konsultacje

Teoria Konstrukcji II N2 - podsumowanie po weryfikacji projektów

Wyniki Egzaminu z Mechaniki Budowli N1 - z dnia 29.06.2017r.

Wyniki egzaminu z Mechaniki Budowli S1 z dnia 29.06.2017r.

Wyniki z zaliczenia poprawkowego z Teorii Konstrukcji II N2 - podsumowanie
Wyniki zaliczenia poprawkowego z Mechaniki Budowli S1 gr. 1A, 2A - podsumowanie zjaęć
Wyniki egzaminu z Mechaniki Budowli N1 z dnia 24.06.217r.
Wyniki z egzaminu z Mechaniki Budowli S1 z dnia 23.06.2017r.
Wyniki z projektów z Teorii Konstrukcji II N2
Wyniki z popraw poszczególnych projektów z Mechaniki Budowli - grupa 1A, 2A S1


Wyniki zaliczenia poprawkowego ćwiczeń projektowych z Mechaniki Budowli w dniu 19.06.2017r.

Wyniki egzaminu z Dynamiki i Stateczności - rok II, sem. III N2 z dnia 17.06.2017r:
22711 - 4,0 (wpis do systemu za II termin poprawkowy - 3,0)
21637 - 3,0
4449 - 3,0
Mechanika Budowli N1 - wyniki egzaminu z dnia 17.06.2017r.
Mechanika Budowli S1- podsumowanie wyników z ćwiczeń projektowych dla grupy 1A, 2A
Teoria Konstrukcji II N2 - wyniki kolokwium z dnia 10.06.2017r.

Mechanika Budowli S1 - wyniki z działu 3
Mechanika Budowli S1 - wyniki z poprawy kolokwium nr 1 i 2 z dnia 02.06.2017r.
Mechanika Budowli S1 - wyniki z projektów nr 1 i 2 po poprawie
Mechanika Budowli S1 - wyniki z działu 2 - projekt + kolokwium - grupa 1A, 2A

Mechanika Budowli S1 - ćwiczenia projektowe - dział1 - podsumowanie po poprawach - stan na dzień 08.05.17r.