Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji


1.   Hanna Weber: Numerical Analysis of Static and Dynamic Sensitivity of Complex Structural Systems with Random Parameters;
      praca doktorska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2014.

2.   Hanna Weber, Tran Duong Hien: On the dynamic vulnerability of up-to-date structures;
      Pomiary, Automatyka, Kontrola; vol. 58, nr 1 (2012), s. 140-143, 2012.

3.   Hanna Weber: Dynamic Sensitivity of truss and beam systems with beat effects;
      Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa: prace naukowe doktorantów: praca zbiorowa pod red. Joanny Bzówki.
      Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 583-591, 2011.

4.   Hanna Weber, Tran Duong Hien: Elimination of beat effects in structures by added lumped mass;
      Pomiary, Automatyka, Kontrola; vol. 56, nr 6 (2010), s. 617-619, 2010.

5.   Hanna Weber, Tran Duong Hien: Computational analysis of statics and dynamics of complex structures by finite element method;
      Pomiary, Automatyka, Kontrola; vol. 55, nr 6 (209), s. 357-360, 2009.