Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji:


1.  Hanna Weber: Time-independent stochastic design sensitivity analysis of structural systems with second-order accuracy;
                             Journal of Theoretical and Applied Mechanics,Vol. 54, nr 3/2016, pp.783-794.


2.  Hanna Weber: Numerical Analysis of Static and Dynamic Sensitivity of Complex Structural Systems with Random Parameters;
                             praca doktorska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2014.

3.   Hanna Weber, Tran Duong Hien: On the dynamic vulnerability of up-to-date structures;
                                                           Pomiary, Automatyka, Kontrola; vol. 58, nr 1 (2012), s. 140-143, 2012.

4.   Hanna Weber: Dynamic Sensitivity of truss and beam systems with beat effects;
                              Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa: prace naukowe doktorantów: praca zbiorowa pod red. Joanny Bzówki.
                              Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 583-591, 2011.

5.   Hanna Weber, Tran Duong Hien: Elimination of beat effects in structures by added lumped mass;
                                                          Pomiary, Automatyka, Kontrola; vol. 56, nr 6 (2010), s. 617-619, 2010.

6.   Hanna Weber, Tran Duong Hien: Computational analysis of statics and dynamics of complex structures by finite element method;
                                                           Pomiary, Automatyka, Kontrola; vol. 55, nr 6 (209), s. 357-360, 2009.